Capilano Suspension Bridge สะพานแขวนชื่อดังวิวสุดแจ่มแห่งแวนคูเวอร์

สะพานแขวนนามว่า Capilano Suspension Bridge สะพานในเขต North Vancouver แห่งรัฐ British Columbia ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Canada สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ Capilano ที่มีความยาว 140 เมตร และสูงจากระดับน้ำด้านล่าง 70 เมตรแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 1889 โดย George Grant Mackay วิศวกรชาวสก็อตติช ต่อมาในปี 1910 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักโดยใช้สายเคเบิ้ลเพื่อความแข็งแรง

สะพานดังกล่าวมีการซื้อขายเปลี่ยนมือผู้ถือครองมาตลอด โดยปัจจุบันยังคงเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล ผู้ที่จะเดินข้ามสะพานนี้ต้องเสียค่าผ่านทางราว 40 CAD หรือ 1,040 บาท แต่ด้วยทัศนียภาพอันงดงามรอบบริเวณทำให้แต่ละปียังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนถึงกว่า 800,000 คน

พิกัด: Capilano Suspension Bridge map

Capilano Suspension Bridge1 Capilano Suspension Bridge2 Capilano Suspension Bridge5

Capilano Suspension Bridge6

Capilano Suspension Bridge4

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต