Burg Gutenberg ปราสาทสุดขลังท่ามกลางวิวขุนเขาแอลป์แห่งลิคเทนสไตน์

วิวอันงดงามของ Burg Gutenberg หรือ Gutenburg Castle ปราสาทแห่งหมู่บ้าน Balzers ในเขตการปกครองชื่อเดียวกัน ทางมุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ Liechtenstein ติดกับพรมแดนประเทศ Switzerland

ปราสาทที่แรกเริ่มเป็นโบสถ์ยุคศตวรรษที่ 11 แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 5 ปราสาทในดินแดนลิคเทนสไตน์ และเป็นเพียง 1 ใน 2 แห่งที่ยังคงสภาพสมบูรณ์มาถึงทุกวันนี้ ปราสาทดังกล่าวแตกต่างจาก Vaduz Castle ปราสาทชื่อดังที่สุดของประเทศตรงที่ไม่ได้ใช้เป็นที่ประทับของสมาชิกราชวงศ์ แต่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ โดยสามารถเดินทางขึ้นไปได้ตามถนนสาย Burgweg ในเขตใจกลางหมู่บ้าน

พิกัด: Gutenberg Castle map

Burg Gutenberg2 Burg Gutenberg3 Burg Gutenberg4 Burg Gutenberg5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต