ย่าน Bo-Kaap แหล่งรวมบ้านสีสันสะดุดตาแห่ง Cape Town

บ้านเรือนสีสันสดใสตัดกันไปมาบริเวณย่านที่มีชื่อว่า Bo-Kaap ชุมชนชาวมลายูที่อพยพมาอยู่ในเมือง Cape Town เมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ South Africa ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 ย่านที่ในอดีตรู้จักกันในนาม Malay Quarter แห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลาดชันของเนินเขา Signal ซึ่งอยู่เหนือเขตเมืองเก่าขึ้นไป บริเวณดังกล่าวขึ้นชื่อเรื่องความรุ่มรวยทางวัฒนธรรมของชาวมาเลย์ที่ตั้งรกรากมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็น มัสยิด Nurul ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1844 หรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวมลายูซึ่งรวบรวมเรื่องราวตั้งแต่ปี 1760 นอกจากนี้ยังโดดเด่นจากบ้านเรือนสีฉูดฉาดตามถนนหินซอกเล็กซอกน้อยซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของย่านนี้

พิกัด: Bo-Kaap map

Bo-Kaap2

Bo-Kaap3

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต