Berwang ชุมชนท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่มีฉากหลังเป็นวิวยอดเขา Zugspitze

ทัศนียภาพสุดงดงามของชุมชน Berwang ชุมชนในเขตการปกครอง Reutte แห่งรัฐ Tyrol ทางตะวันตกของประเทศ Austria ชุมชนที่มีอาณาเขตทั้งหมดราว 43 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูง 1,336 เมตรจากระดับน้ำทะเล ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้และพืชพรรณทางธรรมชาติ โดยฉากหลังของชุมชนเป็นทิวทัศน์ของยอดเขาสูงหลายยอด หนึ่งในนั้นคือ Zugspitze ยอดเขาความสูง 2,962 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเยอรมนี ชุมชนดังกล่าวยังเป็นสถานที่เล่นสกีสำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค โดยมีสกีรีสอร์ทคุณภาพเยี่ยมหลายแห่งเปิดให้บริการในช่วงฤดูหนาว

พิกัด: Berwang map

Berwang2 Berwang3 Berwang4 Berwang5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต