Berat มรดกโลกที่เปรียบดั่งเพชรเม็ดงามแห่งอัลบาเนีย

สภาพบ้านเรือนตามเนินเขา Tomorr ของ Mangalem หรือเขตเมืองเก่าซึ่งเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008 แห่งเมือง Berat เมืองหลวงของเทศมณฑล Berat ในภาคกลางตอนล่างของประเทศ Albania

เขตเมืองเก่าของเมืองริมฝั่งแม่น้ำ Osum ที่มีความหมายตามภาษาเซอร์เบียนว่า “เมืองสีขาว” แห่งนี้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน โดยในอดีตเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหลายอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นไบเซนไทน์ โรมัน
รวมถึงออตโตมัน แต่ก็ยังคงสภาพบ้านเรือนซึ่งมีเอกลักษณ์ที่บ้านซึ่งมีหน้าต่างขนาดใหญ่มากมายมาได้จนถึงทุกวันนี้ จนได้รับการขนานนามให้เป็น “Town of a Thousand Windows” ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

พิกัด: Berat map

Berat4

Berat2

Berat3

Berat5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต