Banaue Rice Terraces นาขั้นบันไดที่ชาวฟิลิปปินส์ยกให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

Banaue Rice Terraces หรือ Hagdan-hagdang Palayan ng Banawe นาขั้นบันไดที่กินบริเวณกว่า 10,400 ตารางกิโลเมตรในเขตจังหวัด Ifugao บนเกาะ Luzon ทางตอนบนของประเทศ Philippines

นาขั้นบันไดความสูงเฉลี่ย 1,500 เมตรที่เป็นพื้นที่มรดกโลกแห่งนี้คาดว่าเกิดขึ้นมายาวนานกว่า 2,000 ปี โดยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ต้องการปรับพื้นที่เนินเขาให้กลายเป็นแหล่งเพาะปลูกซึ่งชาวตากาล็อกต่างยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก ปัจจุบันถึงแม้ชาวบ้านบางส่วนยังคงทำการปลูกข้าวตามวิถีชีวิตดั้งเดิม แต่บางส่วนก็ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้กำไรดีกว่า ส่งผลโดยตรงต่อการผุกร่อนของชั้นดินรวมทั้งปัญหาภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี

พิกัด: Banaue Rice Terraces map

Banaue Rice Terraces2 Banaue Rice Terraces3 Banaue Rice Terraces4 Banaue Rice Terraces5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต