Balat ย่านที่อยู่อาศัยของชาวยิวในกรุงอิสตันบูลที่ยังคงเสน่ห์แบบพื้นถิ่น

บรรยากาศของเขต Balat ย่านชุมชนชาวยิวแห่งกรุง Istanbul ประเทศ Turkey ที่อยู่อาศัยของชาวยิวที่ตั้งรกรากมาช้านานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง Fatih บนฝั่งยุโรป โดยพื้นที่ทั้งหมดตั้งอยู่บนคาบสมุทรด้านตะวันตกของชายฝั่ง Golden Horn ระหว่างเขต Atatürk กับสะพาน Fatih

ในบริเวณดังกล่าวมี synagogue หรือสำนักนักบวชยิวที่ประดับด้วยกระจกสีแบบไบแซนไทน์อันงดงามหลายแห่ง อาทิ Ahrida และ Yanbol นอกจากนี้ยังมีพระราชวังโบราณสไตล์ไบแซนไทน์นามว่า Tekfur Saray อีกด้วย ว่ากันว่าย่านเมืองเก่าแห่งนี้เป็นย่านที่คลาสสิกที่สุดอีกแห่งหนึ่งของกรุงอิสตันบูล

พิกัด: Balat map

balat2 balat3 balat4 balat5

*ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลงข้อมูลและรูปภาพเพื่อนำไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต