Europe

Sarek National Park มหัศจรรย์ธรรมชาติทางเหนือของสวีเดน

ทัศนียภาพอันงดงามของเขต Sareks nationalpark หรือ Sarek National Park อุทยานแห่งชาติในเขตการปกครอง Jokkmokk แห่งจังหวัด Lapland ทางตอนเหนือของประเทศ Sweden อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาเขตต่อกับอุทยานแห่งชาติ Stora Sjöfallet และ Padjelanta แห่งนี้

Alpbach เมืองชนบทที่ได้ชื่อว่าสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดของออสเตรีย

ทัศนียภาพแบบชนบทของเมือง Alpbach เมืองในเขตการปกครอง Kufstein แห่งรัฐ Tyrol ทางตะวันตกของประเทศ Austria เมืองที่ถูกเอ่ยถึงครั้งแรกตั้งแต่ปี 1150 แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดและมีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของประเทศ โดยเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี 1975 จากกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรีย

Velika Planina ชุมชนท่ามกลางธรรมชาติบนระดับสูงสุดของสโลวีเนีย

บรรยากาศในเขตชุมชน Velika Planina ชุมชนขนาดเล็กในเขตการปกครอง Kamnik แห่งแคว้น Upper Carniola ทางตอนเหนือของประเทศ Slovenia ชุมชนที่มีอาณาเขตราว 5.6 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูง Velika Planina ในเขตเทือกเขา Kamnik Alps

Namur เมืองป้อมปราการริมแม่น้ำอันงดงามแห่งเบลเยียม

ทัศนียภาพแนวย้อนยุคของเมือง Namur เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันแห่งแคว้น Wallonia ทางตอนกลางของประเทศ Belgium เมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Sambre และ Meuse

Sarek National Park มหัศจรรย์ธรรมชาติทางเหนือของสวีเดน

ทัศนียภาพอันงดงามของเขต Sareks nationalpark หรือ Sarek National Park อุทยานแห่งชาติในเขตการปกครอง Jokkmokk แห่งจังหวัด Lapland ทางตอนเหนือของประเทศ Sweden อุทยานแห่งชาติที่มีอาณาเขตต่อกับอุทยานแห่งชาติ Stora Sjöfallet และ Padjelanta แห่งนี้

Alpbach เมืองชนบทที่ได้ชื่อว่าสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุดของออสเตรีย

ทัศนียภาพแบบชนบทของเมือง Alpbach เมืองในเขตการปกครอง Kufstein แห่งรัฐ Tyrol ทางตะวันตกของประเทศ Austria เมืองที่ถูกเอ่ยถึงครั้งแรกตั้งแต่ปี 1150 แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สะอาดและมีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดของประเทศ โดยเคยได้รับรางวัลนี้เมื่อปี 1975 จากกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรีย

Velika Planina ชุมชนท่ามกลางธรรมชาติบนระดับสูงสุดของสโลวีเนีย

บรรยากาศในเขตชุมชน Velika Planina ชุมชนขนาดเล็กในเขตการปกครอง Kamnik แห่งแคว้น Upper Carniola ทางตอนเหนือของประเทศ Slovenia ชุมชนที่มีอาณาเขตราว 5.6 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ตั้งอยู่บนที่ราบสูง Velika Planina ในเขตเทือกเขา Kamnik Alps

Namur เมืองป้อมปราการริมแม่น้ำอันงดงามแห่งเบลเยียม

ทัศนียภาพแนวย้อนยุคของเมือง Namur เมืองหลวงของจังหวัดชื่อเดียวกันแห่งแคว้น Wallonia ทางตอนกลางของประเทศ Belgium เมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณจุดบรรจบกันของแม่น้ำ Sambre และ Meuse

Sighișoara Citadel เขตเมืองเก่าสุดขลังในแนวกำแพงเมืองโบราณแห่งโรมาเนีย

บรรยากาศในเขตที่เรียกว่า Sighișoara Citadel หรือ Historic Centre of Sighișoara ศูนย์กลางเขตเมืองเก่าของ Sighișoara เมืองขนาดกลางริมฝั่งแม่น้ำ Târnava Mare ในเขตเทศมณฑล Mureș ทางตอนกลางของประเทศ Romania

Nanda Blue Hole สระน้ำสีน้ำเงินเข้มตามธรรมชาติท่ามกลางผืนป่าแห่งวานูอาตู

สระน้ำธรรมชาติใจกลางผืนป่าหนาทึบนามว่า Nanda Blue Hole หรือ Jackie's Blue Hole แห่งเกาะ Espiritu Santo เกาะใหญ่ที่สุดทางตะวันเฉียงใต้ของ Vanuatu ประเทศกลุ่มเกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิก สระน้ำสีน้ำเงินเข้มที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัด Sanma แห่งนี้